Project information

Tổng Quan

Xin ông cho biết nội dung kinh doanh của công ty bên Nhật Bản cũng như những thế mạnh của công ty?

Công ty cổ phần LastRoots được thành lập ngày 2/6/2016. Điểm nổi bật là công ty có rất nhiều Super Engineer trẻ. Công ty đang phát triển nghiệp vụ hướng tới vị trí số 1 trên thế giới trong lĩnh vực Blockchain, đồng tiền ảo.

Công ty đang dụng kỹ thuật mới trong tương lai là Blockchain nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề của xã hội.

Hai mục tiêu chủ yếu công ty LastRoots nhắm tới như sau:

1. Giảm tối đa quả chi phí quảng cáo.

2. Cắt giảm chi phí lớn liên quan đến chuyển tiền

Xin ông cho biết nội dung đang phát triển tại phòng Lab của EVOLABLE ASIA ?

LAB ở Hà Nội – Việt Nam được thành lập vào tháng 8/2016.

Hiện tại, thành viên của LAB gồm: 2 bạn Sever, 2 bạn Android, 2 bạn  iOS. LAB đang triển khai phát triển web Application, Smartphone Application với mục đích sử dụng đồng tiền ảo mới có tên gọi c0ban.

Ngôn ngữ phát triển

  • 【Sever side】 Python
  • 【iOS】 Swift3
  • 【Android】 Java, Kotlin

Giai đoạn phát triển (Cụ thể theo từng chức năng): Sau khi release App vào thời điểm tháng 2/2017, LAB đang trong giai đoạn update định kỳ toàn bộ cả Server/iOS/Android.

*** c0ban là gì?

  • Là đồng tiền trong tương lai do công ty LastRoots tạo ra.
  • App sẽ sử dụng “Kỹ thuật Blockchain” – Kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay.
  • Cuối năm 2016, bắt đầu triển khai Blockchain và có kế hoạch trong tương lai sẽ mở rộng mạng lưới ra toàn thế giới.

Điều kì vọng vào Team Việt Nam

Chúng tôi kỳ vọng các bạn ý thức được việc mình đang phát triển sản phẩm cho user chứ không phải cho Product owner. Vì vậy chúng tôi mong muốn các bạn hãy xem mình như owner ship, đôi lúc nên tự đặt mình vào vai trò của giám đốc để có cách nhìn khác về sản phẩm, và biết mình nên làm như thế nào. Chúng tôi kỳ vọng các bạn sẽ nỗ lực trong việc đề xuất các giải pháp, ý tưởng cho bên Nhật.

Yêu cầu về tính cách

  • Các bạn ứng viên có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.
  • Tích cực, chủ động trong công việc, ham mê tìm tòi công nghệ mới.
  • Có thể trình bày các ý tưởng của mình đứng trên con mắt của user chứ không chỉ developer.

OUR TESTIMONIALS