Project information

Tổng Quan

Xin ông cho biết nội dung kinh doanh của công ty Ewel bên Nhật Bản cũng như những thế mạnh của công ty?

Công ty Ewel là công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội cho hơn 1200 công ty và tổ chức. Công ty cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tư vấn liên quan đến các chế độ phúc lợi xã hội, điển hình là hệ thống “WELBOX”– danh sách các dịch vụ phúc lợi xã hội với hơn 3.000.000 hội viên.

Triết lý kinh doanh: “Chúng tôi luôn hỗ trợ nhằm xây dựng cuộc sống Hạnh phúc – An tâm hơn cho mọi người thông qua các dịch vụ phúc lợi xã hội, không ngừng nỗ lực góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp và xã hội ngày càng phát triển năng động.”

 

Xin ông cho biết nội dung đang phát triển tại phòng Lab của EVOLABLE ASIA ?

Lab được thành lập vào tháng 8 năm 2016, hiện tại thành viên gồm: 7 developers và 1 comm. Các dự án Lab đang triển khai là phát triển các chức năng mới và duy trì hệ thống “WELBOX”- danh sách các dịch vụ phúc lợi xã hội. Hàng ngày thông qua các buổi họp sáng, Lab vừa tiến hành công việc vừa trao đổi nội bộ thường xuyên với phía Nhật Bản.

  • Nội dung công việc phát triển: Tạo tài liệu kĩ thuật, thiết kế chi tiết (detail design), code, test
  • Ngôn ngữ phát triển: Visual Studio (C#), JavaScript, .net Data base: SQLServer

 

Những kinh nghiệm tích luỹ được từ công việc này

 

Điều đầu tiên đó là chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng trong tương lại gần team Việt Nam có thể phát triển với tốc độ và chất lượng sánh ngang tầm như bên Nhật Bản.

 

Yêu cầu về tính cách

 

Người có khả năng linh hoạt đối ứng với những thay đổi trong mọi tình huống. Đồng thời cũng là người chân thành.

OUR TESTIMONIALS