EVA Topics Blog

6-dieu-can-hoc-hoi-trong-van-hoa-cong-so-cua-nguoi-nhat-4 0

Phong cách làm việc của người Nhật

Phong cách làm việc của người Nhật còn đi liền với sự tận tâm và ý thức cao với công việc mà họ đảm nhận. Điều này đã được cả thế giới công nhận,...

scrum 0

Scrum là gì?

SCRUM LÀ GÌ? Scrum không phải là một quy trình hay một kĩ thuật cụ thể để phát triển sản phẩm; mà, nó chỉ là một khung làm việc cho phép bạn áp dụng...