Evolable Asia và GREE thành lập công ty GREVO

Evolable Asia và GREE thành lập công ty GREVO

Ngày 1/4 vừa rồi, một trong những khách hàng của Evolable Asia (GREE) đã kí kết với Evolable Asia để thành lập công ty liên doanh mang tên GREVO.

Công ty khách hàng GREE chuyên cung cấp các trò chơi trên trình duyệt Web và trên điện thoại di động.

Công ty liên doanh GREVO ngoài việc vẫn giữ nguyên dịch vụ làm game, còn mở rộng dịch vụ lập kế hoạch và phân tích dữ liệu.

-EVOLABLE ASIA-

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment