7 lý do bạn nên học Ruby on Rails ngay từ bây giờ

7 lý do bạn nên học Ruby on Rails ngay từ bây giờ

Ruby on Rails, không thể nghi ngờ, là một trong những frameworks phổ biến nhất dùng cho web app viết riêng cho ngôn ngữ lập trình Ruby. Mặc dù hầu hết lập trình viên khi bắt đầu sự nghiệp đều sử dụng ngôn ngữ Java, PHP, C#… nhưng Ruby lại là ngôn ngữ mà những công ty start-up hoặc công ty lâu đời sử dụng thường xuyên nhất.

Ruby on Rails dường như  là sự ra đời hoàn hảo cho những lập trình viên mải miết tìm kiếm câu trả lời: vì sao họ tìm đủ mọi cách phát triển ra những phần mềm đơn giản nhất cho người dùng, nhưng lai không thuận tiện cho họ, vì chương trình càng đơn giản thì câu trúc lập trình càng phức tạp. Và Ruby on Rails đã hoàn toàn trả lời được câu hỏi đó.

Bảng infographic dưới đây sẽ đưa ra 7 lý do bạn nên bắt đầu học Ruby on Rails ngay từ bây giờ.

 

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment