[2016] September_Nguyễn Văn Thạnh_Team leader

[2016] September_Nguyễn Văn Thạnh_Team leader

NGUYỄN VĂN THẠNH – Team Leader

(English version below)
Hiện tại mình là leader của nhóm làm về dự án bán vé máy bay nội địa bên Nhật. Theo mình, việc khó nhất là làm sao để hòa hợp các thành viên trong team, phân chia công việc thích hợp cho từng người và hoàn thành nó đúng tiến độ mà khách hàng yêu cầu.

Như các bạn biết, bán vé máy bay online đòi hỏi mình phải giải quyết nhanh các trường hợp “Error”, nếu không vé sẽ bị Out of date hay không có vé bán sẽ mất doanh thu của khách hàng. Như vậy, uy tín khách hàng sẽ bị ảnh hưởng và họ cũng sẽ không đánh giá cao đội ngũ Kỹ sư Việt Nam.

Mình nghĩ chúng ta cứ cố gắng làm hết mình rồi những đóng góp, công sức của mình cũng sẽ được ghi nhận. Có một câu nói theo mình từ thời sinh viên đến giờ là “Học để biết mình không biết gì”. Kiến thức công nghệ ngày càng rộng nên mình sẽ cố gắng học hỏi thêm từ mọi người, sách vở hay là internet để nâng cao bản thân.
*****************************************************************************
Currently I’m the leader of a group developing project about domestic flight ticket in Japan.

In my opinion, the most challenging thing is how to create a connection between members, delegate task to the right people and accomplish it on time.

As you know, selling online tickets requires us to solve the “Error” promptly, otherwise, the ticket will be “out of date” or no ticket to sell leads to a decrease in revenues. If it happens, the reputation of clients will be affected and they also don’t highly appreciate the Vietnamese team.

I think we just try our best and then our achievements will be recognized. There is a sentence I really like since I was a student, it is “Learn to know what you don’t know”. The knowledge of IT is unlimited so keep learning from other people, books or the internet to improve yourself.

Facebook Comments
[2016] September_Nguyễn Văn Thạnh_Team leader
2 (40%) 1 vote

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment