[2016] October_Lê Thị Dung_Junior Lab Manager (Hanoi)

[2016] October_Lê Thị Dung_Junior Lab Manager (Hanoi)

LÊ THỊ DUNG – Junior Lab Manager (Hanoi Office)

(English version below)
“Mình là Junior Lab Manager tại văn phòng Hà Nội, công việc chính của mình là hỗ trợ việc vận hành lab, phối họp với Nhân sự để phỏng vấn và mở những lab mới.

Theo mình khó khăn hay xảy ra khi làm việc là sự khác biệt về văn hóa và suy nghĩ giữa người Nhật và Kỹ sư nhà mình. Nhiều bạn chưa ý thức được thói quen báo cáo liên lạc và confirm lại. Có những yêu cầu các bạn chưa thực sự hiểu nhưng lại không confirm mà tự làm theo ý của mình dẫn đến không đúng với yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra về phía khách hàng, nhiều dự án các bạn kỹ sư không tham gia ngay từ đầu nên không hiểu rõ hết về loại hình kinh doanh, tính chất của cả hệ thống. Tuy nhiên khi giao công việc, khách hàng lại đứng trên lập trường của một người đã hiểu rõ về dự án nên nội dung nhiều khi gây khó hiểu.

Mình thấy những kỹ năng cần thiết để trở thành một Lab Manager đó chính là khả năng tiếng Nhật. Với vị trí Assistant hay Communicator thì mình đứng ở ví trí support hoặc truyền tải thông tin, nhưng với Lab Manager thì mình phải dùng ngôn ngữ chuyên môn hơn để đàm phán, thương lượng với khách hàng.”
********************************************************************
“I’m the Junior Lab Manager at Hanoi office, my job is support for lab operation, cooperate with HR to conduct interviews and establish new lab.

In my opinion, the obstacles usually happen during working is the differences between Japanese and Vietnamese cultures. Some Vietnamese engineers are not used to reporting and confirming continuously. There are some requests they don’t understand but keep doing by themselves so when clients check it’s not what they’ve requested.

Also from the customer side, some projects which the engineers don’t do from the beginning so they don’t understand the business as well as the nature of the projects. However, when they assign the tasks to engineers they stand on the side of people who understand well about projects so the task descriptions are not easy to understand.

I think the necessary thing to be Lab manager is Japanese skill. With the Assistant and Communicator position we only support or deliver information, but for the Lab Manager position we have to use more specialized words to negotiate with clients.”

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment