[2016] July_Nguyễn Văn Thẩm_Video Editor

[2016] July_Nguyễn Văn Thẩm_Video Editor

Công việc của mình là biên tập, chỉnh sửa các đoạn Video, hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng để tạo ra một clip hoàn chỉnh, được sử dụng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm và thương hiệu của công ty họ.

Theo mình, sức hấp dẫn của vị trí này là khi bạn tạo ra một sản phẩm chất lượng mà người xem có thể thông qua đó hiểu được thông tin mình muốn truyền tải và được đánh giá là một clip hay thì cảm giác lúc đó khá là hưng phấn. Ngoài công việc ra thì bạn cũng có thể làm những video để tặng bạn bè, người thân trong những dịp quan trọng!

Tuy nhiên, cái khó khăn của công việc là khách hàng có thể yêu cầu bạn làm những video với cùng một nội dung để họ có thể dùng nhiều lần. Lúc đó, mình phải có sự sáng tạo, tìm ra những cái mới để tránh sự lặp lại, gây nhàm chán.

*****************************

NGUYEN VAN THAM – VIDEO EDITOR

My jobs is to edit the videos, photos for the advertisement based on the requests of customers. In my opinion, the attractiveness of this position is when you can create a qualified product that the audience can understand our message and they like it, that’s is my favorite moment. Also, besides the work, you can create some video as a gift to your family and friends for special occasions.

However, the difficulty of this job is when customers want you to make many different videos with the same content so they can use many times. At that time requires us to have the creativity and create something new and not boring.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment