[2016] December_Phùng Đình Khánh_Team Leader (Hanoi)

[2016] December_Phùng Đình Khánh_Team Leader (Hanoi)

PHÙNG ĐÌNH KHÁNH – Team Leader (Hanoi Office)

(English version below)
Mình đang đảm nhiệm Team Lead tại văn phòng Hà Nội. Theo mình, phần công việc tốn nhiều công sức nhất là chia thật nhỏ các task, ước lượng thời gian hoàn thành các task này và lên lịch để tiến hành. Việc nữa là trao đổi hiệu quả với khách hàng về các vấn đề kỹ thuật trong dự án, làm sao cho nhất quán với nhau về các thức hệ thống kỹ thuật hoạt động.

Ở cương vị là một Team Leader, mình quan tâm đến việc làm sao để không những hoàn thành dự án với chất lượng cao, đúng thời hạn mà phải đảm bảo không khí làm việc của các thành viên luôn vui vẻ, hòa đồng.

Với những bạn trẻ có mong muốn trở thành Team Leader trong tương lại, mình chỉ xin phép chia sẻ một câu thế này: “work with fun, work with passion” các bạn nhé. 
*****************************************************************
“I’m Team Leader at Hanoi office. In my opinion, one of the hardest jobs is divided the tasks into really small parts, estimate the time to finish these tasks and make the schedule. Another one is how to communicate effectively with customers towards the technical problems and get the consistence in operating the system.

As a Team Leader, I pay attention of both accomplishing the tasks with a high result and keeping a friendly working environment in the team.

With young people who want to be a Team Leader in the future, I just want to share with you guys this sentence “work with fun, work with passion” 

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment