[2016] November_Dương Tuấn Hùng_Developer

[2016] November_Dương Tuấn Hùng_Developer

DƯƠNG TUẤN HÙNG – Developer

(English version below)
“Hiện tại mình đang làm ở vị trí lập trình viên, khách hàng bên mình là nhà cung cấp vé máy bay online. Mình khá thích lĩnh vực này vì có thể biết được nhiều hãng máy bay của Nhật và học hỏi cách họ xây dựng trang web.

Mình nghĩ một trong những kĩ năng quan trọng của Developer đó là phải biết suy nghĩ có logic. Tiếp theo là nên có tính sáng tạo. Trong lập trình thì thật sự là với cùng một sản phẩm, chúng ta có rất nhiều hướng giải quyết khác nhau. Khi đó, nếu sáng tạo một chút xíu thì chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết vừa hợp lý mà còn vừa nhanh nữa!”
*******************************************************
“Currently I’m working as a developer, my client is selling online flight ticket. I really like this industry because I can know many Japanese travel agencies and learn how to build website from them.

I think one of the most critical skills of the developer is logical thinking. It’s also creativity because in software development, we have many different ways to make a product. If we have the creativity we can solve the problem quicker and easier.”

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment