[2016] August_Nguyễn Hữu Thịnh_Developer

[2016] August_Nguyễn Hữu Thịnh_Developer

Lý do mình muốn trở thành lập trình viên vì mình thích những dòng code, những thứ tự động và đặc biệt rất thích những thứ thông minh do con người tạo ra. Sức hấp dẫn của công việc này là nhiều lúc có thể biến những thứ trong suy nghĩ của mình thành hiện thực.

Với cương vị là một Developer, điều mình quan tâm trong công việc là các sản phẩm do mình làm ra. Nó có thật sự thông minh, nó có thật sự khác biệt hay không?

Ngoài ra, mình còn quan tâm tới môi trường làm việc. Công việc của Developer đôi lúc cũng bị nhàm chán, cứ ngập mình trong những dòng code và nhiều khi làm đi làm lại những thứ đã làm nhiều lần trước đó. Vì vậy mình luôn tìm cách làm cho môi trường làm việc của mình thú vị hơn, gắn kết với mọi người nhiều hơn để có cảm giác như một gia đình thứ hai.
****************************************************************
The reason I want to become a developer is because I like coding, automatic and smart things created by human. The most attractive things is I can make what I imagine becomes real.

As a developer, all I care about is my product, is it really useful? Is it make any difference?

On the other hand, I also care about the working environment. The job of developers sometimes is quite boring because of routine work but I always try to find the way to make my working environment more exciting, more engaging so I can feel the company as my second home.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Like this post? Subscribe to get similar one weekly

Work where they said you couldn't

See the jobs
Comment